Services

VÅRA

TJÄNSTER

Skatteprocesser och Skattefrågor


Har Du fått ett en skatterevision, eller ett skattebeslut och vill begära omprövning eller överklaga?


Vi hjälper Dig med detta. Vi har 25 års erfarenhet från Skatteverket och ett gediget nätverk med även andra  skattejurister.


Du får en gratis bedömning av vilka möjkligheter Du har.

Uppgift


Skatterevision

Skattebeslut

Skattefrågor

Skatterädgivning

Aktiebolag

Låt Oss Hjälpa Dig!


Vi ger rådgivning i små som stora skattefrågor.


Behöver Du snabbt ett aktiebolag kan vi på 1-2 dagar förmedla ett färdigt lagerbolag.

Löpande Redovisning, Fakturering och Löner


Vi tar hand om Din löpande redovisning och bokföring. Vi upprättar moms- och arbetsgivardeklarationer och håller koll på Ditt Skattekonto. Du kan lugnt lämna allt till oss.

Vi sköter också Din fakturering, leverantörsreskontra och löneredovisning.

Vi arbetar sedan många år med programvaror från Visma SPCS och Fortnox vilket möjliggör för Dig att sköta många delar av redovisningen själv..

Uppgift
Löpande Redovisning


Bokföring


Deklarationer


Fakturering

Låt Oss Hjälpa Dig!


Många Års Erfarenhet erfarenhet gör det möjligt att vi gör det snabbt och effektivt!

Årsbokslut, Årsredovisning, Inkomstdeklaration


Vi upprättar årsbokslut, årsredovisning och inkomstdeklarationer. För allt från små enmansföretag till stora koncerner. Vi samarbetar med flera duktiga auktoriserade revisorer.

Uppgift


Årsbokslut

Årsredovisning

Inkomstdeklarationer

Låt Oss Hjälpa Dig!


I många år har vi kunnat hjälpa små och stora företag och kan spara din tid med hjälp  och råd!